Pembangunan Masjid
0%

Pembangunan Masjid

Nilai total : 50,000 USD

Masjid adalah rumah Allah, dibangun untuk menyembah-Nya, dan pertama kali yang diakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah adalah membangun masjid. Islam menganjurkan untuk membangun masjid dan memakmurkannya serta menyediakan pahala yang besar bagi yang mengamalkan. Allah ta’ala berfirman: “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At Taubah: 18)

Di dalam shahihain, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang membangun masjid dengan mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan rumah seperti masjid itu di surga". Di masjid ditegakkan syiar Islam terbesar yaitu Sholat, masjid juga berperan dalam mendidik kepribadian, ruhiyyah, dan akhlaq, serta mendidik masyarakat untuk bersatu, saling terkait dan berlemah lembut.

Berdasarkan ini semua, Yayasan Kemanusiaan Bunyan menyelenggarakan program pembangunan masjid di Indonesia dengan segala fasilitasnya, pembinaan, dan penyiapan ibadah di dalamnya serta pendidikan, bimbingan dan pengarahan.